Vu Minh Tien
Technical / Language / Lifestyle

Technical / Language / Lifestyle

Follow
Series

Language


Articles in this series

Cách học DỐT tiếng Anh cho lập trình viên 💥💥💥💥💥

May 28, 202124 min read 337 views

Google cách học tốt Tiếng Anh thì ra hàng đống kết quả nhưng bạn mãi không dùng được cái nào. Vậy thay vì tìm cách học tốt hãy đọc thử những cách học...

Cách học DỐT tiếng Anh cho lập trình viên  💥💥💥💥💥
Hành trình "Yêu tiếng Anh lại từ đầu"