Donate

Các bạn có thể donate | ủng hộ mình tại đây:

Ví Momo 💸💸💸

https://nhantien.momo.vn/0336986950

Ngân hàng Vietcombank 🏦🏦🏦

Số tài khoản: 0451000423599

Người nhận: Vu Minh Tien

Buy me a coffee ☕☕☕

https://www.buymeacoffee.com/tienvm

Cảm ơn mọi người rất nhiều!