Vu Minh Tien
Technical / Language / Life blog

Technical / Language / Life blog

Archive

[NON-TECH][Tâm sự cuối năm] Vòng quay may mắn 2021 🐃🐃🐃
Jan 22, 2022 · by Vu Minh Tien

Nâng cấp Github Profile lên PRO HOÀN TOÀN FREE trong 5 phút 💥💥💥
Oct 6, 2021 · by Vu Minh Tien

Rails 7 - Bổ sung option "if_exists/if_not_exists" khi thêm/xóa foreign_key trong migration ⛑️⛑️⛑️
Jul 27, 2021 · by Vu Minh Tien

Hành trình đưa git log đi thẩm mỹ viện 🛠 🔪✂⛏
Jul 25, 2021 · by Vu Minh Tien

Tìm hiểu về Semantic Versioning 💖 💖💖
Jul 24, 2021 · by Vu Minh Tien

Hướng dẫn tạo blog cá nhân: Chi phí 0 đồng + Bảo mật HTTPS + Full chức năng + Thời gian tạo 30 phút 💥💥💥
Jun 14, 2021 · by Vu Minh Tien

How did I become a Morning Person? 🤙
Jun 4, 2021 · by Vu Minh Tien

Chuyện Review Code - Còn cái nịttttt 🤣🤣🤣
May 29, 2021 · by Vu Minh Tien

Cách học DỐT tiếng Anh cho lập trình viên 💥💥💥💥💥
May 28, 2021 · by Vu Minh Tien