Vu Minh Tien
Technical / Language / Lifestyle

Technical / Language / Lifestyle

4/7/2022

Vu Minh Tien's photo
Vu Minh Tien
·Jul 4, 2022·

3 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

4/7/2022

 • perseverance(C2)(N): Sự kiên trì, bền chí
 • articulate(adj): Nói năng trôi chảy, rõ ràng
 • sanitation facilities(N): Hệ thống vệ sinh, công trình vệ sinh
 • indulge in Ving/sth: Nuông chiều bản thân làm để làm gì/vào cái gì
 • solidarity(C1): Sự đoàn kết
 • kumquat tree(N): cây quất
 • interpret(C1)(V) = express: Diễn giải
 • notorious(C1)(Adj): Mang tiếng/Nổi tiếng vì làm điều gì đó xấu
 • approachable = friendly: Dễ tiếp cận
 • cluttered = untidy = not organized: Không gọn gàng, không ngăn nắp
 • sewage system(N): Hệ thống nước thải
 • cost-effective(Adj): tiết kiệm chi phí
 • racial/sex/age discrimination(C1): Phân biệt chủng tộc/phân biệt giới tính/phân biệt tuổi tác
 • differentiate(V)(C1) = distinguish(V): Khác nhau
 • repine(V) = complain(V)
 • make use of = utilize: Tận dụng/sử dụng cái gì
 • keep track of = catch up with = update: Cập nhật cái gì…
 • alternative sources of energy: Các nguồn năng lượng thay thế
 • comprehend(V) = understand(V): Hiểu cái gì…
 • hospitalization(N): Đưa vào viện, nhập viện
 • number + fold: Gấp (n) lần. VD: fivefold: Gấp 5 lần, twofold: Gấp 2 lần..
 • helpless(adj): vô ích
 • care for sb: Quan tâm/chăm sóc ai
 • make up for = compensate for: Đền bù cái gì/cho ai
 • be no stranger: Không còn xa lạ gì
 • first and foremost(C1) = firstly: Điều đầu tiên và quan trọng nhất là
 • labor-saving(adj): tiết kiệm sức lao động
 • make a difference(Collocation)
 • play an important role in…: đóng vai trò quan trọng trong..
 • for the days/weeks/years to come: Trong những ngày/tuần/năm tới
 • transmission(N): Truyền tải
 • combustion(N): Sự đốt cháy/quá trình đốt cháy - Fuel combustion produces energy to run machines.
 • magnet(N): Nam châm
 • Second Industrial Revolution(N): Cách mạng công nghiệp lần thứ 2
 • hydroelectric(N): Thuỷ điện
 • tidal power(N): Điện thuỷ triều(Dùng thuỷ triều để sản xuất điện)
 • acid rain(N): Mưa axit
 • fabulous(adj) = very good = excellent
 • counseling(C2)(N): Tư vấn
 • turmoil(C2)(Adj): Hỗn loạn
 • home sickness(N): Nỗi nhớ nhà
 • Thank you for your time: Cảm ơn bạn đã dành thời gian
 • Why don't you tell us a little about yourself: Tại sao bạn không nói một chút bản thân bạn với chúng tôi chứ → Hãy giới thiệu bản thân bạn cho chúng tôi
 • top-notch: of the best quality
 • tourist spot: Địa điểm du lịch
 • irritable(C2)(Adj): Dễ cáu bẩn, dễ bực mình, nổi cáu
 • No sweat: Không mất tí sức nào, không toát mồ hôi luôn, nhạt toẹt, Ez vl, phút mốt. VD: What do you think about your exam? Answer: No sweat(Dễ vl :D)
 • tooth decay(N): Sâu răng
 • butter up(V): Nịnh hót = flatter
 • savour(V) = enjoy(V): savour the moment: Tận hưởng khoảnh khắc
 • bulky(C1)(adj): Cồng kềnh, tốn diện tích
 • high resolution(N): Độ phân giải cao
 • Occasionally = Once in a while: Thỉnh thoảng
 • dry + N..: Cái gì đó khô khan. VD: Dry subject - Môn học khô khan vl
 • justify(V): Bào chữa, biện minh
 • suburb(N): Khu ngoại ô, ngoại thành, ngoài trung tâm
 • scoop(V): múc, xúc cái gì đó. VD: scoop water - múc nước
 • live under the same roof: Sống dưới cùng 1 mái nhà
 • the family breadwinner(N): Trụ cột gia đình
 • homeless(Adj): Không có nhà/Vô gia cư
 • friendless(Adj): Không có bạn bè
 • worthless(C2)(Adj): having no value in money - Vô giá trị, chả có tích sự gì
 • shameless(adj): không biết xấu hổ là gì/Nhây vl/lì vl/mặt dày vl
 • cranky(Adj): easily annoyed or upset - Cáu bẩn/Dễ cáu bẩn vl

Did you find this article valuable?

Support Vu Minh Tien by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!

Learn more about Hashnode Sponsors
 
Share this