#1: Codesignal: centuryFromYear

Play this article

Table of contents

Hè lố, xin chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên trong thử thách mỗi ngày 1 bài viết mình tự đặt ra cho bản thân mình.

Đây là thử thách của mình I will write a post every day

Link thử thách: app.codesignal.com/arcade/intro/level-1/egb..

Question: Given a year, return to the century it is in. The first-century spans from the year 1 up to and including the year 100, the second - from the year 101 up to and including the year 200, etc.

Dịch: Đại khái là cho 1 cái năm, bây giờ bạn cần tìm ra năm đó thuộc thế kỉ nào VD: 1998 sẽ là thế kỉ 20, 2022 sẽ là thế kỉ 21.

My idea

  1. Năm chia hết cho 100 thì sẽ theo công thức: century = year/100. VD: Năm 1900 sẽ là thế kỉ 19 (1900/100)

  2. Các trường hợp còn lại sẽ theo công thức: century = (year/100) + 1 VD: 2022 sẽ là thế kỉ 21(2022/100 + 1), năm 5099 sẽ là thế kỉ 51(5099/100 + 1)

Code Ruby

def solution(year)
    return year/100 if year % 100 === 0
    year/100 + 1
end

Photo by Sincerely Media on Unsplash


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của mình. Đừng ngại để lại comment để chúng ta có thể tương tác và học tập lẫn nhau nhé!!!

Bạn có thể donate/mời mình 1 cốc cafe để mình có thêm động lực viết thêm các bài chất lượng nha...hí hí

Link donate: https://tienvm.com/donate

❤️ Thank you for reading and see you next posts ❤️

Did you find this article valuable?

Support Vu Minh Tien by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!